ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 

ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
มอบประกาศนียบัตรให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2564
จำนวน 4 ราย ได้แก่
1. นางสาวธัญญ์นรี  มากช่วย  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
2. นางฐิติมา  ทับศรี  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
3. นางรัชนก สตางค์ทอง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
ขอแสดงความยินดี และขอให้มีความสุข ความเจริญ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt

หมู่บ้านเข้มแข็ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ขอแสดงความยินดี

 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายชนินทร เพชหนู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านดอนผิงแดด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลชนะเลิศในระดับตำบล

ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564

alt

สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ขอแสดงความยินดี กับ คุณเสาวลักษณ์ จงดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านบางขุนไทร ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกสตรีดีเด่น ด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

alt

alt

alt

alt

 

ชุมชนจิตอาสาดีเด่น

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางสาวเสาวลักษณ์ จงดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลบางขุนไทร เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกชุมชนจิตอาสาดีเด่นโครงการจิตอาสาของ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี

alt

นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ปลอดบุหรี่

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

คุณพอใจ อบต.บางขุนไทร ด้านใด

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241