ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร กำหนดระยะเวลาลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567

                  ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทรจะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางขุนไทร เพื่อใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2567

                  อาศัยอำนาจตามมาตรา 26 และ 27 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทรให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย แก่พนักงานสำรวจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ในการสำรวจครั้งนี้ไม่มีการเรียกเก็บเงินใดทั้งสิ้นจึงขอให้เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองจัดเตรียมเอกสาร

                 รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

               

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยช์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2567

          ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 33 บัญญัติไว้ว่า ในกรณีทีการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป อันมีเหตูผลให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือลดลง ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 60 วันแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้ถึงเหตุดังกล่าว มาตรา 85 ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 33 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และตามมาตรา 88 บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จหรือนำพยานอันเป็นเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจำทั้งปรับ นั้น

     รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

มาเลิกเหล้ากันเถอะ

 

alt

 

โครงการพัฒนาเด็กไทยมีพัฒนาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่่ 21 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กไทยมีพัฒนาการ โภชนาการสมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 

 

Attachments:
Download this file (141583.jpg)141583.jpg[ ]170 Kb
Download this file (173281.jpg)173281.jpg[ ]141 Kb
Download this file (173282.jpg)173282.jpg[ ]132 Kb

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านแขก-บ้านบางอินทร์ พบ.ถ.๓๖-๐๐๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านแขก-บ้านบางอินทร์ พบ.ถ.๓๖-๐๐๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

คุณพอใจ อบต.บางขุนไทร ด้านใด

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241