ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรอบสามเดือน

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรอบสามเดือน (รอบเดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2566)

รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2566

รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566

             ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2566 ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละสิบห้าของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา 42 สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ.2566 มีผลบังคับใช้ตั้่งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป นั้น

            องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เห็นควรประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3 )โดยมีรายละเอียด ดังนี้ตามเอกสารที่แนบ

จ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

กิจกรรมคุณภาพผู้สูงอายุ เดือน มีนาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรมผู้สูงอายุของ อบต.ตำบลบางขุนไทร ประจำเดือน มีนาคม 2566

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

คุณพอใจ อบต.บางขุนไทร ด้านใด

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241