ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางขุนไทร หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางขุนไทร หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4/2567

รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4/2567

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางขุนไทร หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางขุนไทร หมู่ที่ 2-หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (ครั้งที่2)

                        เนื่องจากผู้เข้าข่ายต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทรมีจำนวนมาก เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อบรรเทาภาระภาษีให้ผู้เสียภาษีมีเวลาชำระภาษีมากขึ้น เป็นการลดผลกระทบเรื่องภาระการจ่ายเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มของประชาชน จึงอนุมัติขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) ดังต่อไปนี้

                       หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๘๓๒๔๑ ในวันและเวลาราชการ จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน      

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567

alt

*** ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 ***

ผู้เสียภาษี : เจ้าของที่ดิน/เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง หรือ ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ที่ทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ

- เบี้ยปรับ 40% ของค่าภาษี กรณีเกินกำหนดชำระ 20% ของภาษี กรณีชำระภายในกำหนดหนังสือแจ้งเตือน 10% ของค่าภาษีกรณีชำระเกินกำหนดแต่ก่อนหนังสือแจ้งเตือน

- เงินเพิ่ม 1% ของค่าภาษี ต่อเดือนที่ค้างชำระ

- บทลงโทษ : เบี้ยปรับ,เงินเพิ่ม,อายัดทรัพย์สิน และขายทอดตลาด,ระงับการทำนิติกรรมที่ดิน

- ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567

- ประกาศราคาประเมิน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567

- แจ้งการประเมิน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2567

- ชำระภาษี เมษายน - มิถุนายน 2567

*** ภาษีป้าย 2567 ***

- ยื่นแบบ มกราคม - มีนาคม 2567

- เงินเพิ่ม ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของค่าภาษี ต่อเดือน

- ผู้เสียภาษี : ผู้เป็นเจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้าย

*** หมายเหตุ ติดต่อได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ในวันและเวลาราชการ

โทร.032-783241 Line.@433nlflh   alt

 

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 56

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

คุณพอใจ อบต.บางขุนไทร ด้านใด

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241