ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2566

รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง เดือนตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

                         ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน รวมถึงบรรเทาภาระภาษีให้ผู้เสียภาษีมีเวลาชำระภาษีมากขึ้น จึงเห็นควรดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน นั้น

                      รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรือง สรุปผลการจัดเก็บรายได้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรือง สรุปผลกาจัดเก็บรายได้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรือง ขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมค่าเก็บขนมูลฝอย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรือง ขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมค่าเก็บขนมูลฝอย

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 80

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

คุณพอใจ อบต.บางขุนไทร ด้านใด

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241