ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 

รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
มอบประกาศนียบัตรให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2564
จำนวน 4 ราย ได้แก่
1. นางสาวธัญญ์นรี  มากช่วย  ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
2. นางฐิติมา  ทับศรี  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
3. นางรัชนก สตางค์ทอง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
ขอแสดงความยินดี และขอให้มีความสุข ความเจริญ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt

หมู่บ้านเข้มแข็ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ขอแสดงความยินดี

 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายชนินทร เพชหนู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านดอนผิงแดด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลชนะเลิศในระดับตำบล

ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564

alt

สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ขอแสดงความยินดี กับ คุณเสาวลักษณ์ จงดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านบางขุนไทร ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกสตรีดีเด่น ด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

alt

alt

alt

alt

 

ชุมชนจิตอาสาดีเด่น

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางสาวเสาวลักษณ์ จงดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลบางขุนไทร เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกชุมชนจิตอาสาดีเด่นโครงการจิตอาสาของ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี

alt

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

คุณพอใจ อบต.บางขุนไทร ด้านใด

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241