ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 

รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2567

รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2567

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 สายวัดไทรทอง-บ้านป่าขาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 สายวัดไทรทอง-บ้านป่าขาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับให้ยืนยันสิทธิเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรับปีงบประมาณ 2568

ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และขึ้นทะเบียนความพิการให้กับปะชาชนตำบลบางขุนไทร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

          องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลบางขุนไทรได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้ หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ในวันและเวลาราชการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทรจักได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

คุณพอใจ อบต.บางขุนไทร ด้านใด

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241