ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 

รายงานผลการดำเนินงานรอบสามเดือน (ไตรมาส 3)

รายงานผลการดำเนินงานรอบสามเดือน (ไตรมาส 3) ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

รายงานรายรับ-จ่ายจริง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

รายจ่ายรับ-จ่ายจริง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

12 สิงหาคม วันผ้าไทยแห่งชาติ

12 สิงหาคม วันผ้าไทยแห่งชาติ

โครงการส่งเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางขุนไทร ประจำปีงบประมาณ 2565

วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.บางขุนไทร ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลบางขุนไทร จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางขุนไทร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร โดยเชิญวิทยากรจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี มาบรรยายให้ความรู้พร้อมจัดกิจรรมนันทนาการ

โครงการจิตอาสาสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางขุนไทร ประจำปีงบประมาณ 2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 สภาเด็กและเยาวชนตำบลบางขุนไทร ร่วมกับ โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) และองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางขุนไทร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร และได้วิทยาการจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเพชรบุรี มาบรรยายให้ความรู้ ความสำคัญและกระบวนการจัดกิจกรรมสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์อาสาทำดีเพื่อสังคมแก่เด็กและเยาวชน

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

คุณพอใจ อบต.บางขุนไทร ด้านใด

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241