การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับ2) พ.ศ.2563 บุคลากร 100
2 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 บุคลากร 116
3 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับ2) พ.ศ.2561 บุคลากร 106
4 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 บุคลากร 121
5 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับ3) พ.ศ.2562 บุคลากร 107
6 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับ2) พ.ศ.2561 บุคลากร 106
7 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 บุคลากร 106
8 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีฯ พ.ศ.2558 บุคลากร 106
9 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทรณ์ การพิจารณาอุทรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 บุคลากร 128
10 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับ3) พ.ศ. 2563 บุคลากร 126
11 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 บุคลากร 110
12 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลาเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน บุคลากร 110
13 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง และพนักงานครู (รอบ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 บุคลากร 111
14 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 บุคลากร 115
15 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง บุคลากร 229

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241