งานจัดเก็บรายได้ อบต.บางขุนไทร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 งานจัดเก็บ 326
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉาะการจัดเก้บภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างในปี พ.ศ.2565 งานจัดเก็บ 201
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน งานจัดเก็บ 334
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2565 งานจัดเก็บ 505
5 ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย(ภป.1) ประจำปี 2565 งานจัดเก็บ 513
6 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซด์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 งานจัดเก็บ 206
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่องบัญีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี พ.ศ2565 งานจัดเก็บ 194
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 งานจัดเก็บ 435
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/ภ.ด.ส.4)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 งานพัสดุ 175
10 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสื่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เพื่อเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 งานจัดเก็บ 454
11 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอืื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 งานจัดเก็บ 204
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ครั้งที่ 3) งานจัดเก็บ 211
13 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 งานจัดเก็บ 217
14 ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส3) งานพัสดุ 186
15 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 งานจัดเก็บ 233
16 ประกาศระยะเวลาลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 งานจัดเก็บ 253
17 อัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 งานจัดเก็บ 248
18 ระบบภาษีเดิม "ถูกยกเลิก" งานพัสดุ 209
19 ประกาศอบต.บางขุนไทร เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งานพัสดุ 260
20 การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561 งานพัสดุ 210
21 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีนอกพื้นที่ ประจำปี 2560 น.ส.ประทุม นุชอ่อง 344

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241