ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางขุนไทร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร กำหนดระยะเวลาลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 งานจัดเก็บ 11
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยช์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2567 งานจัดเก็บ 13
3 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ช่วย บุคลากร 18
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 บุคลากร 18
5 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 25
6 ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นักจัดการงานทั่วไป 17
7 มาเลิกเหล้ากันเถอะ นักจัดการงานทั่วไป 19
8 การรับจดทะเบียนพาณิชย์ นักจัดการงานทั่วไป 24
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2556 - 2570 งานกฏหมายและคดี 31
10 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร บุคลากร 38
11 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ/พิการ ปีงบฯ2566 กองสวัสดิการสังคม 33
12 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก นักจัดการงานทั่วไป 24
13 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2566 นักจัดการงานทั่วไป 46
14 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 2566 นักจัดการงานทั่วไป 55
15 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 นักจัดการงานทั่วไป 55
16 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน 2566 นักจัดการงานทั่วไป 58
17 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 นักจัดการงานทั่วไป 48
18 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นักจัดการงานทั่วไป 44
19 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (เป็นแบบรายเดือน หรือราย 6 เดือนแรกของปี 2566 นักจัดการงานทั่วไป 51
20 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป 55
21 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี2566 นักจัดการงานทั่วไป 51
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 งานจัดเก็บ 52
23 ทำไมควรใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก นักจัดการงานทั่วไป 21
24 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 นักจัดการงานทั่วไป 54
25 การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy 2565 นักจัดการงานทั่วไป 52
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 งานจัดเก็บ 65
27 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร ปีงบประมาณ 2565 กองสวัสดิการสังคม 28
28 การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร ปีงบฯ2565 กองสวัสดิการสังคม 30
29 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนาณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 งานจัดเก็บ 139
30 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 งานจัดเก็บ 115

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241