ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางขุนไทร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2566 นักจัดการงานทั่วไป 17
2 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 2566 นักจัดการงานทั่วไป 20
3 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 นักจัดการงานทั่วไป 18
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน 2566 นักจัดการงานทั่วไป 18
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 นักจัดการงานทั่วไป 19
6 การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy 2565 นักจัดการงานทั่วไป 16
7 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นักจัดการงานทั่วไป 15
8 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (เป็นแบบรายเดือน หรือราย 6 เดือนแรกของปี 2566 นักจัดการงานทั่วไป 16
9 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 นักจัดการงานทั่วไป 15
10 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป 21
11 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี2566 นักจัดการงานทั่วไป 17
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 งานจัดเก็บ 25
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 งานจัดเก็บ 39
14 ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนาณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 งานจัดเก็บ 109
15 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 งานจัดเก็บ 83
16 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ กองสวัสดิการสังคม 200
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่องการกำหนดระยะเวลาลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 งานจัดเก็บ 119
18 การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 งานจัดเก็บ 100
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการคามพระราชบัญญัติภาษีที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 งานจัดเก็บ 78
20 ประชาสัมพันธ์ เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม 169
21 12 สิงหาคม วันผ้าไทยแห่งชาติ สำนักปลัด 94
22 โลโก้วันต่อต้านยาเสพติด สำนักปลัด 184
23 ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด สำนักปลัด 230
24 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ข้อมูลสำรวจประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 233
25 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต นักจัดการงานทั่วไป 92
26 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2564 นักจัดการงานทั่วไป 101
27 สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 นักจัดการงานทั่วไป 115
28 ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2564 นักจัดการงานทั่วไป 130
29 หมู่บ้านเข้มแข็ง นักจัดการงานทั่วไป 250
30 ชุมชนจิตอาสาดีเด่น นักจัดการงานทั่วไป 232

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241