ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางขุนไทร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 งานจัดเก็บ 13
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรือง สรุปผลการจัดเก็บรายได้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 งานจัดเก็บ 28
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรือง ขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมค่าเก็บขนมูลฝอย งานจัดเก็บ 26
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำงบประมาณ 2567 งานจัดเก็บ 256
5 การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร นายพิพัฒน์พงศ กาหลง 41
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร กำหนดระยะเวลาลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 งานจัดเก็บ 52
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยช์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2567 งานจัดเก็บ 58
8 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ช่วย บุคลากร 46
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 บุคลากร 41
10 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 52
11 ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นักจัดการงานทั่วไป 44
12 มาเลิกเหล้ากันเถอะ นักจัดการงานทั่วไป 47
13 การรับจดทะเบียนพาณิชย์ นักจัดการงานทั่วไป 45
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2556 - 2570 งานกฏหมายและคดี 53
15 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร บุคลากร 61
16 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ/พิการ ปีงบฯ2566 กองสวัสดิการสังคม 62
17 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก นักจัดการงานทั่วไป 48
18 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2566 นักจัดการงานทั่วไป 71
19 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 2566 นักจัดการงานทั่วไป 81
20 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 นักจัดการงานทั่วไป 82
21 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน 2566 นักจัดการงานทั่วไป 84
22 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 นักจัดการงานทั่วไป 76
23 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นักจัดการงานทั่วไป 70
24 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (เป็นแบบรายเดือน หรือราย 6 เดือนแรกของปี 2566 นักจัดการงานทั่วไป 74
25 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ นักจัดการงานทั่วไป 79
26 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี2566 นักจัดการงานทั่วไป 77
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 งานจัดเก็บ 75
28 ทำไมควรใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก นักจัดการงานทั่วไป 45
29 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 นักจัดการงานทั่วไป 78
30 การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy 2565 นักจัดการงานทั่วไป 77

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241