ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางขุนไทร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) บุคลากร 22
2 บัญชีรายการที่ดนและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)เฉพาะรายที่สำรวจเพิ่มเติมและรายที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) งานจัดเก็บ 10
3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป บุคลากร 20
4 ประกาศคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดเพชรบุรี งานจัดเก็บ 12
5 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำนักปลัด 53
6 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นายกอบจ.เพชรบุรี อบต.บางขุนไทร 45
7 วีดิโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อบต.บางขุนไทร 30
8 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2564 กองสวัสดิการสังคม 31
9 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 งานจัดเก็บ 15
10 อบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 กองสวัสดิการสังคม 24
11 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ครั้งที่ 2) บุคลากร 18
12 รายงานการจัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 นักจัดการงานทั่วไป 20
13 รายงานสรุปผลการเก็บสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร นักจัดการงานทั่วไป 14
14 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น นักจัดการงานทั่วไป 13
15 บุคคลต้นแบบตำบลบางขุนไทร นักจัดการงานทั่วไป 18
16 ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ นักจัดการงานทั่วไป 14
17 รายงานผลการประเมินความความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร นักจัดการงานทั่วไป 13
18 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 บุคลากร 41
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 25
20 รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น บุคลากร 34
21 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 15
22 แผนบริหารความต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นักจัดการงานทั่วไป 32
23 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบฯ63 กองสวัสดิการสังคม 43
24 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบฯ63 กองสวัสดิการสังคม 46
25 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัญสามัญ ประจำปี 2563 บุคลากร 10
26 ประกาศรับสมัครบุคคล นักจัดการงานทั่วไป 63
27 การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี สำนักปลัด 54
28 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 2561 สำนักปลัด 43
29 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 สำนักปลัด 33
30 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักปลัด 73

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241