ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางขุนไทร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่องการกำหนดระยะเวลาลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 งานจัดเก็บ 15
2 การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 งานจัดเก็บ 16
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการคามพระราชบัญญัติภาษีที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 งานจัดเก็บ 22
4 ประชาสัมพันธ์ เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม 76
5 12 สิงหาคม วันผ้าไทยแห่งชาติ สำนักปลัด 39
6 โลโก้วันต่อต้านยาเสพติด สำนักปลัด 59
7 ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด สำนักปลัด 144
8 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ข้อมูลสำรวจประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักปลัด 123
9 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต นักจัดการงานทั่วไป 39
10 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2564 นักจัดการงานทั่วไป 39
11 สตรีดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 นักจัดการงานทั่วไป 54
12 ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2564 นักจัดการงานทั่วไป 58
13 หมู่บ้านเข้มแข็ง นักจัดการงานทั่วไป 164
14 ชุมชนจิตอาสาดีเด่น นักจัดการงานทั่วไป 101
15 ขยะอันตราย นักจัดการงานทั่วไป 38
16 สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร นักจัดการงานทั่วไป 138
17 ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 156
18 แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมการบริโภคยาสูบ นักจัดการงานทั่วไป 40
19 นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ปลอดบุหรี่ นักจัดการงานทั่วไป 50
20 สายด่วน 1600 นักจัดการงานทั่วไป 185
21 สาระน่ารู้ นักจัดการงานทั่วไป 56
22 ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ นักจัดการงานทั่วไป 178
23 ฝากติดตามและรับชม ชุมชนท่องเที่ยว นักจัดการงานทั่วไป 168
24 ชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี นักจัดการงานทั่วไป 38
25 บุคคลตัวอย่างตำบลบางขุนไทร ประจำปี 2564 นักจัดการงานทั่วไป 56
26 ผีเสื้อผ้าไทย นักจัดการงานทั่วไป 41
27 ประกาศผลการลดพลังงาน นักจัดการงานทั่วไป 45
28 เพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO สำนักปลัด 68
29 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ /พิการ ปีงบประมาณ 2564 กองสวัสดิการสังคม 57
30 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ /พิการ ปีงบประมาณ 2565 กองสวัสดิการสังคม 50

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241