ประมวลภาพกิจกรรม อบต.บางขุนไทร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปี 2566 บุคลากร 20
2 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นักจัดการงานทั่วไป 30
3 การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 1) นักจัดการงานทั่วไป 62
4 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ นักจัดการงานทั่วไป 67
5 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองสวัสดิการสังคม 226
6 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคประจำปีงบประมาณ2567 กองสวัสดิการสังคม 281
7 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร กองสวัสดิการสังคม 220
8 กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2566 นักจัดการงานทั่วไป 229
9 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ปีงบประมาณ 2566 (งบ สปสช.) ครั้งที่ 5 นักจัดการงานทั่วไป 164
10 กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล ประจำปี 2566 นักจัดการงานทั่วไป 157
11 กิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล ประจำปี 2566 นักจัดการงานทั่วไป 185
12 โครงการพัฒนาเด็กไทยมีพัฒนาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 กองสวัสดิการสังคม 711
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566 งานจัดเก็บ 159
14 ภาพกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 กองสวัสดิการสังคม 182
15 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2566 นักจัดการงานทั่วไป 213
16 ประมวลภาพกิจกรรม No Gift Policy นักจัดการงานทั่วไป 245
17 กิจกรรมคุณภาพผู้สูงอายุ เดือน มีนาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม 242
18 โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน นักจัดการงานทั่วไป 198
19 กิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นักจัดการงานทั่วไป 198
20 โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 กองสวัสดิการสังคม 315
21 โครงการส่งเสริมบทบาทสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางขุนไทร ประจำปีงบประมาณ 2565 กองสวัสดิการสังคม 328
22 โครงการจิตอาสาสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางขุนไทร ประจำปีงบประมาณ 2565 กองสวัสดิการสังคม 353
23 กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ตำบลบางขุนไทร สำนักปลัด 438
24 กิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญของชาติ นักจัดการงานทั่วไป 176
25 การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 นักจัดการงานทั่วไป 312
26 กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี นักจัดการงานทั่วไป 275
27 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 นักจัดการงานทั่วไป 326
28 โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ 2565 (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) นักจัดการงานทั่วไป 239
29 โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ 2565 (ช่วงเทศกาลปีใหม่) นักจัดการงานทั่วไป 511
30 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว นักจัดการงานทั่วไป 550

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241