ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.บางขุนไทร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส นักจัดการงานทั่วไป 1
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 นักจัดการงานทั่วไป 1
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(รอบ 6 เดือน นักจัดการงานทั่วไป 1
4 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2564 นักจัดการงานทั่วไป 1
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน) นักจัดการงานทั่วไป 1
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) นักจัดการงานทั่วไป 2
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 นักจัดการงานทั่วไป 3
8 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น นักจัดการงานทั่วไป 2
9 ประชุมประชาคมตำบลบางขุนไทร ประจำปี 2565 นักจัดการงานทั่วไป 4
10 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) นักจัดการงานทั่วไป 3
11 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นักจัดการงานทั่วไป 4
12 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล บุคลากร 5
13 กู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 กองสวัสดิการสังคม 4
14 ข้อมูลสถิติการให้บริการของประชาชน (กองช่าง) สำนักปลัด 2
15 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ของ สำนักปลัด สำนักปลัด 2
16 ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 บุคลากร 3
17 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน กองสวัสดิการสังคม 7
18 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 นักจัดการงานทั่วไป 1
19 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ นักจัดการงานทั่วไป 4
20 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน หลักสูตรการฝึกอบรมผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 กองสวัสดิการสังคม 66
21 รายงานสรุปการติดตามแผนปี 2563 สำนักปลัด 45
22 สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2562 สำนักปลัด 70
23 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 สำนักปลัด 44
24 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สำนักปลัด 60
25 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน สำนักปลัด 56
26 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560 นักจัดการงานทั่วไป 73
27 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2559 สำนักปลัด 106
28 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2558 สำนักปลัด 270

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241