แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 นักจัดการงานทั่วไป 186
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) นักจัดการงานทั่วไป 129
3 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 งานพัสดุ 96
4 ผลการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (ระบบ e-plan) สำนักปลัด 98
5 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 94
6 แผนสุขภาพตำบลบางขุนไทร 2563 สำนักปลัด 122
7 แผนสุขภาพตำบลบางขุนไทร 2562 สำนักปลัด 100
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) Administrator 279
9 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) อบต.บางขุนไทร 169
10 สรุปผลติดตาม 2562 สำนักปลัด 142
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 งานพัสดุ 86
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 งานพัสดุ 103
13 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด 190
14 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 สำนักปลัด 368
15 รายชื่อผู้ซื้อแบบ งานพัสดุ 182
16 แผนการดำเนินงาน ปี 2560 สำนักปลัด 210
17 แผนการดำเนินงาน ปี 2559 สำนักปลัด 184
18 แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 อบต.บางขุนไทร 305
19 สรุปผลสำเร็จในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-พ.ศ.2560) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 297
20 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-พ.ศ.2560) การเพิ่มเติม การแก้ไข และการเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 436
21 แผนพัฒนาสามปี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 346
22 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) อบต.บางขุนไทร 797
23 แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 อบต.บางขุนไทร 373
24 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายกลางหมู่บ้านพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2558 งานพัสดุ 226

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241