แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บางขุนไทร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ผลการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (ระบบ e-plan) สำนักปลัด 4
2 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด 3
3 แผนสุขภาพตำบลบางขุนไทร 2563 สำนักปลัด 3
4 แผนสุขภาพตำบลบางขุนไทร 2562 สำนักปลัด 2
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) Administrator 99
6 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) อบต.บางขุนไทร 14
7 สรุปผลติดตาม 2562 สำนักปลัด 29
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 งานพัสดุ 2
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 งานพัสดุ 2
10 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด 96
11 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 สำนักปลัด 239
12 รายชื่อผู้ซื้อแบบ งานพัสดุ 95
13 แผนการดำเนินงาน ปี 2560 สำนักปลัด 123
14 แผนการดำเนินงาน ปี 2559 สำนักปลัด 93
15 แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 อบต.บางขุนไทร 210
16 สรุปผลสำเร็จในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-พ.ศ.2560) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 201
17 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-พ.ศ.2560) การเพิ่มเติม การแก้ไข และการเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 335
18 แผนพัฒนาสามปี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 252
19 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) อบต.บางขุนไทร 692
20 แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 อบต.บางขุนไทร 222
21 ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายกลางหมู่บ้านพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2558 งานพัสดุ 133

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241