ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่องการกำหนดระยะเวลาลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566

    ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

    เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อาศัยอำนาจตามมาตรา 26 และ 27 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ให้ความร่วมมือและให้จ้อมูลรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย แก่พนักงานสำรวจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียดอื่น รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ป้ายที่มีการติดตั้งใหม่/ป้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกป้ายพร้อมถ่ายรูป เป็นต้น โดยพนักงานสำรวจจะติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ออกสำรวจ เพื่อแสดงตัวเข้าทำการสำรวจ และการสำรวจครั้งนี้ไม่มีการเรียกเก็บเงินใด ๆ ทั้งสิ้น จึงขอให้เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองจัดเตรียมเอกสาร ตามเอกสารที่แนบมานี้

Attachments:
Download this file (202209201533_0001.pdf)202209201533_0001.pdf[ ]69 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241