การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

          ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 33 บัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด อันมีเหตุผลให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือละลง ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้เหตุดังกล่าว มาตรา 85 ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 33 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และมาตรา 88 บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จหรือนำพยานอันเป็นเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นั้น

       เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตาม มาตรา 33 มาตรา 85 และ มาตรา 55 จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือผู้ซึ่งทำการครอบครองการใช้ประโยชน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งตนนั้นครอบครองอยู่แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทรโดยยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริการส่วนตำบลบางขุนไทรหรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลข 032-783241 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดดังแนบ

 

Attachments:
Download this file (202209121541.pdf)202209121541.pdf[ ]56 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241