กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

alt

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร นำโดย ท่านนายกสุชาติ รุ่งเพียร และ จ.อ.อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร  จัดกิจกรรม “ร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ไม่รับของขวัญรวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกโอกาสและเทศกาล เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร” เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241