การบริการขั้นพื้นฐาน อบต.บางขุนไทร

การคมนาคม
     ถนนคอนกรีต 22.14 กิโลเมตร , ถนนลาดยาง 3.25 กิโลเมตร, ถนนลูกรัง 0.85 กิโลเมตร

การโทรคมนาคม
       ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  -  แห่ง
       โทรศัพท์สาธารณะ 12 ตู้  ม.2 (2) , ม.3 (1) , ม.4 (1) , ม.6 (1) , ม.7 (1) , ม.8 (1) , ม.9 (2) ม.10 (2) ม.11 (1)

การไฟฟ้า
       มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
       คลอง, ลำน้ำ, ลำห้วย   13  สาย
       บึง, หนองและอื่นๆ   -  สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       ทำนบ            1  แห่ง
       บ่อน้ำตื้น        -   แห่ง
       บ่อบาดาล      -   แห่ง
       สระน้ำ           2  แห่ง  (ม.6-2แห่ง)
       ประปาหมู่บ้าน 2  แห่ง
       ถังน้ำ ค.ส.ล.  10  ถัง (ขนาด 50 ลบ.ม. จำนวน 5 ถัง ขนาด 20 ลบ.ม. จำนวน 5 ถัง)
       ถังน้ำ ค.ส.ล. รพช.  34  ถัง (ขนาด 20 ลบ.ม. จำนวน 8 ถัง ขนาด 3,200 ลิตร จำนวน 26 ถัง)
       ถังน้ำปูนซีเมนต์ (ฝ30)   1  ถัง


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241