สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

การศึกษา
  โรงเรียนประถมศึกษา   2  แห่ง (ขยายโอกาส 1 แห่ง)
  โรงเรียนมัธยมศึกษา   -  แห่ง
  โรงเรียนอาชีวศึกษา   -  แห่ง
  โรงเรียน/สถาบันขั้นสูง   -  แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   3  แห่ง
  ศูนย์การเรียนชุมชน   1  แห่ง
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน   8  แห่ง
  หอกระจายข่าว 11  แห่ง
  เสียงตามสาย   -  แห่ง


สถาบันองค์กรทางศาสนา
       วัด/สำนักสงฆ์ 2  แห่ง
       มัสยิด 1  แห่ง
       ศาลเจ้า -  แห่ง
       โบสถ์ -  แห่ง

การสาธารณสุข
     โรงพยาบาลของรัฐ - เตียง - แห่ง
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภพตำบล  1  แห่ง
     สถานพยาบาลเอกชน  -  แห่ง
     ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  1  แห่ง
     อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ  100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     สถานีตำรวจ  -  แห่ง
     สถานีดับเพลิง  -  แห่ง
     ที่ทำการตำรวจชุมชน  1  แห่ง
     ศูนย อปพร. ตำบลบางขุนไทร  1  แห่ง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241