สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ที่ตั้ง
       ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านแหลม  อ.บ้านแหลม
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ปากทะเล  อ.บ้านแหลม
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ป่าชายเลน หรือ อ่าวไทย
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ท่าแร้ง ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม
อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม 6 กิโลเมตร

เนื้อที่
     15,732 ไร่ (25.17 ตารางกิโลเมตร)

ภูมิประเทศ  แบ่งเป็น 3 เขตคือ
       ที่ราบชายฝั่งน้ำทะเลท่วมถึง
       เขตที่ราบน้ำทะเลเคยท่วมถึง
       เขตที่ราบน้ำท่วมถึง

จำนวนหมู่บ้าน
        จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 11 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1-11
        จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. บางส่วน - หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ -

ท้องถิ่นอื่นในตำบล
       จำนวนเทศบาล  -  แห่ง
       จำนวนสุขาภิบาล  -  แห่ง

ประชากร  (ณ เดือนพฤษภาคม 2557)
     ประชากรทั้งสิ้น 7,092 คน แยกเป็นชาย 3,509 คน หญิง 3,583 คน จำนวนครัวเรือน 1,869 ครัวเรือน มีความหนาแน่น 281.77 คน/ตารางกิโลเมตร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241