สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทรนายจรินทร์  เดชปาน
ประธานสภาอบต.บางขุนไทร


นายเฉลิม  พราหมน้อย
รองประธานสภาอบต.บางขุนไทร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร


นายภิญโญ  มีวาสนา
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
   
นางสาวพิมพ์ประไพ  จงดี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
 
นายชัยพฤกษ์  อุทารไทร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
นายนาวิน  นิลพันธ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
นายไพรัช  สินสวัสดิ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
นายจรินทร์  เดชปาน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
 
นายณรงค์  โต๊ะมิ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
นางอรสา  จันทรโชติ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 
นายสังข์กร  สุขกันตะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
นายไสว  ปรียานนท์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
 
นายหยด  กลิ่นน้อย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
นายชัยรัตน์  เล็กน้อย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
 
นายอรรถพล  รุ่งสว่าง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
นายเฉลิม  พราหมน้อย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
 
นายชุมพล  คอเหลี่ยม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
นางสาวสุวรรณี  พูนเกตุ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9
 
นายสำรวย  นาคนคร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9
นายศรีเพชร  สุ่มอ่ำ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10
 
นายอโนทัย  วงษ์ใหญ่
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10
นายสำฤทธิ์  ผิวขาวปลั่ง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 11
 
นายเสนาะ  โชยา
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 11
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241