บุคลากรกองสวัสดิการสังคม อบต.บางขุนไทรนายเอกธนัช  รอดยิ้ม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


- ว่าง -
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 

- ว่าง -
นักวิชาการศึกษา

น.ส.วรรณา สอนขาว
ครู
 

น.ส.จรรยพร  อภิสิทธิ์แก้วเจริญ
ครูนางณฐอร อภิสิทธิ์แก้วเจริญ
นักพัฒนาชุมชน- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 


น.ส.นฤมล เชื้อเพชร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
 

นางสุพัตรา สุดประเทศ
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางกาญจนา รอดยิ้ม
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
 

น.ส.รุ่งทิพย์ มีพันธุ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241