บุคลากรกองคลัง อบต.บางขุนไทรนางพิชยา พิชญดลย์
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


น.ส.ขวัญเรือน  โชยา
นักวิชาการพัสดุ
 

น.ส.ประทุม นุชอ่อง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

น.ส.จุฑาทิพย์  อุ่นอบ
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

น.ส.กนกวรรณ วันแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางรัชนก สตางค์ทอง
เจ้าพนักงานพัสดุ
 
น.ส.แก้วนภา คงมั่น
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางกนกวรรณ อ่วมพ่วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241