ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ

พระราชทานรางวัล  “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่" ประจำปี 2562

แก่ “นางสาวหทัยรัตน์ อุดมลาภธรรม

alt

น.ส.หทัยรัตน์ อุดมลาภธรรม (น้องแอร์) ผู้จัดการต่างประเทศ บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด หนึ่งในผู้ได้รับรางวัล "ลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2562" กล่าวว่า ขอขอบพระคุณ ศูนย์ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ สมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และ เภสัชกร ศักดา เสมา ที่ได้เสนอชื่อตนเข้ารับการพิจารณา ขอขอบพระคุณการพิจารณาให้ได้รับรางวัล จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ขอมอบรางวัลนี้ให้แก่ คุณพ่อ ชาญชัย และ คุณแม่ ศรีวรรณ อุดมลาภธรรม ที่ท่านทั้งสองได้อบรมสั่งสอนและปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กจนโต ทั้งการตั้งใจเล่าเรียน การศึกษาหาความรู้ การเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต การปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา จนถึงช่วงเข้าสู่วัยทำงานก็ยังได้สอนให้รู้จักการวางตัว การทำงานร่วมกับผู้อื่น การเสียสละและการมีจิตอาสาในการทำงานเพื่อส่วนรวมและสังคม ซึ่งตนจะได้ใช้คำสั่งสอนเหล่านี้ในการดำเนินชีวิตต่อไป.

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

จ.อ.อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.บางขุนไทรแผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241