คู่มือบริการประชาชน อบต.บางขุนไทร

  1. alt
Attachments:
Download this file (การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย.pdf)การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย.pdf[ ]109 Kb
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf[ ]198 Kb
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf[ ]199 Kb
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf[ ]190 Kb
Download this file (การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf)การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf[ ]210 Kb
Download this file (การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf)การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf[ ]190 Kb
Download this file (การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.pdf)การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.pdf[ ]227 Kb
Download this file (การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมา)การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมา[ ]214 Kb
Download this file (การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21.pdf)การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21.pdf[ ]226 Kb
Download this file (การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22.pdf)การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22.pdf[ ]208 Kb
Download this file (การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf)การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf[ ]202 Kb
Download this file (การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33.pdf)การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33.pdf[ ]196 Kb
Download this file (การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.pdf)การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.pdf[ ]198 Kb
Download this file (การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32.pdf)การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32.pdf[ ]203 Kb
Download this file (การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf)การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf[ ]197 Kb
Download this file (การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเ)การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเ[ ]194 Kb
Download this file (การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf)การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf[ ]187 Kb
Download this file (การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf)การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf[ ]208 Kb
Download this file (การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf)การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf[ ]134 Kb
Download this file (การรับชำระภาษีป้าย.pdf)การรับชำระภาษีป้าย.pdf[ ]184 Kb
Download this file (การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf)การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf[ ]183 Kb
Download this file (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf)การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf[ ]188 Kb
Download this file (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf)การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf[ ]188 Kb
Download this file (การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2  ขั้นตอนออกใบอนุญาต).pdf)การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต).pdf[ ]196 Kb
Download this file (การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf)การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf[ ]151 Kb
Download this file (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 .pdf)การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 .pdf[ ]147 Kb
Download this file (การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2.pdf)การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2.pdf[ ]133 Kb
Download this file (การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf)การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf[ ]239 Kb
Download this file (การแจ้งขุดดิน.pdf)การแจ้งขุดดิน.pdf[ ]195 Kb
Download this file (การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf)การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf[ ]230 Kb
Download this file (การแจ้งถมดิน.pdf)การแจ้งถมดิน.pdf[ ]195 Kb
Download this file (การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf)การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf[ ]213 Kb
Download this file (การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf)การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf[ ]215 Kb
Download this file (การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf)การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf[ ]134 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241