รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่4 ครั้งที่2/2557

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
***********************
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241