บุคคลต้นแบบตำบลบางขุนไทร

พิมพ์

แม่ตัวอย่างระดับตำบล

"คุณแม่ประครอง ดังก้อง" หมู่ที่ 2 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

alt