ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางขุนไทร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 บุคลากร 50
32 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 30
33 รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น บุคลากร 40
34 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง บุคลากร 27
35 ผลการประเมิน ITA 2563 นักจัดการงานทั่วไป 30
36 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นักจัดการงานทั่วไป 2
37 แผนบริหารความต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นักจัดการงานทั่วไป 38
38 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบฯ63 กองสวัสดิการสังคม 50
39 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบฯ63 กองสวัสดิการสังคม 57
40 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัญสามัญ ประจำปี 2563 บุคลากร 14
41 ประกาศรับสมัครบุคคล นักจัดการงานทั่วไป 74
42 การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี สำนักปลัด 59
43 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 2561 สำนักปลัด 47
44 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 สำนักปลัด 56
45 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักปลัด 85
46 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี สำนักปลัด 72
47 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักปลัด 83
48 ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตของ อบต.บางขุนไทร สำนักปลัด 64
49 ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตของ อบต.บางขุนไทร สำนักปลัด 69
50 ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตของ อบต.บางขุนไทร สำนักปลัด 84
51 ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตของ อบต.บางขุนไทร สำนักปลัด 95
52 ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตของ อบต.บางขุนไทร สำนักปลัด 87
53 ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตของ อบต.บางขุนไทร สำนักปลัด 94
54 ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพปีงบฯ62 กองสวัสดิการสังคม 81
55 ร่วมใจใช้ถุงผ้า ลดปัญหาพลังงาน ฝ่าวิกฤติโลกร้อนพลาสติก สำนักปลัด 65
56 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัญสามัญ ประจำปี 2562 บุคลากร 20
57 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ปีงบฯ62 นางณฐอร อภิสิทธิ์แก้วเจริญ 273
58 คู่มือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน นักจัดการงานทั่วไป 79
59 ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลบางขุนไทร กองสวัสดิการสังคม 183
60 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ปีงบฯ61 กองสวัสดิการสังคม 129
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

















จ.อ.อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.บางขุนไทร



แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ



























QR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241